زنجیره امید

پروژه پناهنده‌ها

حل چالش درمان کودکان بیمار پناهنده

پروژه پناهندهها

عنوان پروژه: حل چالش درمان کودکان بیمار پناهنده قانونی، غیر قانونی و بدون هویت و بازگرداندن آنها به زندگی طبیعی

 

ضرورت اجرای پروژه: با توجه به اینکه از یک سو هدف خیریه زنجیره امید ارائه بهترین خدمات درمانی مطابق با استانداردهای جهانی با کمترین هزینه برای کودکان زیر 18 سال بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و ملیت است؛ و از سوی دیگر، کشور ایران یکی از کشورهای پناهنده پذیر است که هزینه درمان کودکان پناهنده به ویژه درمان فوق تخصصی چند برابر بیماران بومی است، و عدم درمان به موقع و با کیفیت این کودکان سبب میشود که این مشکلات جسمی در این کودکان به معلولیتهای مادام العمر تبدیل شود. بر اساس اصل 5 اعلامیه جهانی حقوق کودک باید با فراهم کردن شرایط خاص این معلولیتهای جسمی را مرتفع کرد. مؤسسه زنجیره امید مطابق اصل یک کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1959 با درمان این کودکان در رفع تبعیض محل تولد اقدام میکند. لذا با توجه به اولویت درمان برای کودکان زنجیره بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم بر کشورها، کودکان کارتدار، بدون کارت و بی هویت را فقط به شرط محرومیت در سه رشته فوق الذکر درمان میکند، و سعی میکند با کمک خیرین و تیم درمانی زنجیره امید بهترین امکانات درمانی را بر اساس استانداردهای بین المللی برای آنها فراهم کند.

ذینفعان پروژه: کلیه کودکان پناهنده زیر 18 سال که در ایران زندگی میکنند (قانونی، غیرقانونی و بی هویت) که با مشکلات ارتوپدی، قلبی و ترمیمی مواجه هستند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار