موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

با استفاده از ابزار جراحی به نام «ناس» توسط تیم پزشکی مؤسسه خیریه زنجیره امید

این عمل جراحی برای اولین بار در سال 1990 توسط پزشکی به نام Donald Nuss انجام شده بود. در این عمل جراحی به کمک دوربین (توراکوسکوپ) داخل قفسه سینه دیده میشود و به کمک ابزار مخصوصی که در این جراحی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد فرو رفتگی قفسه سینه اصلاح میشود. این ناهنجاری بر روی قلب و ریه فرد فشار وارد میکند و میتواند مشکلات تنفسی برای بیمار به وجود آورد. این بیماری که در اصطلاح، سینه قیفی (Pectus Excatum) نام دارد به علت فرو رفتن چند دنده و استخوان نخاع  به داخل ایجاد میشود. ابزار به کار برده شده جهت انجام این جراحی برای اولین بار توسط مؤسسه زنجیره امید خریداری و به ایران وارد شده است که در اختیار تیم پزشکی زنجیره امید قرار دارد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار