موسسه خیریه کودکان زنجیره امید

پیوند عصب با استفاده از چسب بیولوژیک به جای استفاده از نخ بخیه

بر اساس آمارهای جهانی از هر 2 هزار کودک متولد شده، 3 کودک در بدو تولد بر اثر آسیبهای ممکن در زایمان طبیعی (و حتی گاهی سزارین)، از ناحیه اعصاب شبکه بازویی (شبکه براکیال) (Brachial Plexus Birth Palsy) دچار آسیب میشوند؛ که میتواند اثرات همیشگی و پایدار به جا بگذارد، از جمله فلج دست (فلج ارب) (Erb's Palsy)  که از همان دوران نوزادی نمایان میشود و آسیبهای جدی و پایدار دیگری که به مرور اثراتشان پدیدار میشود. درصد قابل توجهی از نوزادانی که در زمان تولد دچار آسیب شبکه براکیال میشوند، طی یک سال اول زندگی به طور خود به خود بهبود می یابند. اما بر اساس مطالعات، احتمال پایدار شدن علائم به صورت مادام العمر بین 10 تا 25درصد از نوزادان وجود دارد. خوشبختانه با پیشرفتهای علم پزشکی، درصد قابل توجهی از کودکان که از آثار ماندگار فلج به دلیل آسیب شبکه براکیال رنج میبرند، قابل درمان هستند. اما هنوز به دلیل بیتوجهی به شیوههای جدید درمانی و نبود تجهیزات مورد نیاز برای درمان این کودکان، امکان درمان قطعی این کودکان در کشور فراهم نشده است. تشخیص و درمان به موقع و صحیح این آسیبها می تواند به میزان زیادی به بهبود عملکرد درازمدت بیمار کمک کند. در همین راستا، مؤسسه خیریه زنجیره امید با تیم پزشکی متبحر و وارد کردن چسب مخصوص بیولوژیک جهت پیوند عصب (Nerve Transplantation)، و همین طور سیستم ترمیم عصب (Nerve Graft) برای این جراحی استفاده میکند.  این روش برای اولین بار در ایران توسط تیم جراحی دست زنجیره امید به سرپرستی پروفسور فیلیپ ولنتی به کار رفته است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

محرومیت هزاران کودک از خدمات بیمارستانی که ساخته نشد

مریم مرعشی مدیرعامل مؤسسه خیریه بین‌المللی زنجیره...

مطالعه خبر

ساخت بیمارستان کودکان در کما

کودکان و کمبود خدمات درمانی تخصصی/ نماینده مجلس: ...

مطالعه خبر