زنجیره امید

لیست انتظار کودکان زنجیره امید

محسن

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 59252000

توضیحات:

محسن که از بیماری ارتوپدی رنج میبرده با مبلغ 59/252/000 ریال و توسط پزشک داوطلب زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی جراحی شده اما هزینه های جراحی پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

معین

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 15578000

توضیحات:

معین که مبتلا به بیماری ستون فقرات بود توسط پزشکان داوطلب زنجیره امید و با مبلغ 15/578/000 ریال در بیمارستان شریعتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. هزینه جراحی پرداخت نشده است. 

می خواهم کمک کنم

تازه ترین اخبار