ویدیو: درمان کودکان با امید ادامه دارد...

روایتی دیگر از کودکان درمان شده زنجیره امید.... اینجا ناامیدی معنا ندارد....

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار