ویدیو: موسسه زنجیره امید - آرزوی مشترک

چشم انداز موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید، توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان نیازمند به درمان های فوق تخصصی در سه رشته قلبی، ارتوپدی و ترمیمی مطابق با استانداردهای بین المللی است. تا هیچ کودکی در ایران به دلیل محرومیت و یا عدم دسترسی به خدمات فوق تخصصی دچار مرگ یا عارضه نگردد. ماموریت و رسالت زنجیره امید : ایجاد کیفیت مطلوب درمان و رساندن به بالاترین سطح استاندارد کیفیت با ورود کادر پزشکی تیم های بین المللی به ایران جهت همکاری دوسویه ، انتقال تجربه و ارتقای طب فوق تخصصی اطفال است و برای دستیابی به این مهم ، در جهت ساخت بیمارستان 540 تختخوابی کودکان مطابق با نیازهای حال و آینده کشور اقدام کرده است. آستین ها را بالازده ایم، شما هم ما را یاری کنید....

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار