ویدیو: مرکز توانبخشی موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

ما در مرکز توانبخشی موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید یکی از مجهز ترین و کاملترین سرویسهای تخصصی توانبخشی کودکان رادر دل خود داریم. در این محیط امن و پراز آرامش درمانی ،موسسه زنجیره امید سرویسهای فیزیوتراپی ، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتار درمانی و آب درمانی در اختیار کودکانش قرار میدهد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار