ویدیو: اولین سالگرد پرواز پروفسور کیوان مزدا برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید،اولین سالگرد فوت پروفسور کیوان مزدا در محل پروژه بيمارستان فوق تخصصی ۵۴۰ تخت‌خوابی کودکان امید برگزار شد. این مراسم با حضور مریم مرعشی مدیر عامل زنجیره امید، همراه او در همه این سال ها و دکتر مهرپور، دکتر نبیان و جمعی از مهندسین پروژه بيمارستان، هنرمندان، بیماران و دوستداران آن مرحوم برگزار گردید. در بخشی از مراسم حاضرین خاطرات شیرین حضور پر مهر او را ذکر کردند که مریم مرعشی از فعالیت های کیوان مزدا در ایران و فعالیت های انسان دوستانه ایشان گفتند. همچنین پیام تصویری آرین مزدا دختر ایشان نیز از پاریس پخش شد و پس از آن پیام های ویدئویی بیماران پروفسور مزدا پخش شد. در این مراسم دو فیلم از فعالیت های ایشان نیز پخش گردید که در سایت و فضاهای مجازی موسسه زنجیره امید قابل مشاهده است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار