ویدیو: پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات خاک برداری و نیلینگ پروژه

هر روز که می گذرد مصمم تر در راه ساخت مکانی که آرامش و حداقل حق کودکان یعنی سلامتی را به آن ها بر خواهد گرداند، قدم بر می داریم، در کنار هم قوی تر به فردای روشن کودکان چشم دوخته ایم و دست در دست هم زنجیره امید را هر روز امیدوار تر به آینده خواهیم کرد. عملیات خاک برداری و نیلینگ این پروژه تا پایان مرداد ماه نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت داشته است که شامل گود برداری، حمل خاک، شات کریت و استحکام اولیه جداره گود بوده است. ادامه این عملیات نیز به شکل ۲۴ ساعته در محل احداث این پروژه در حال انجام است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار