ویدیو: پیشرفت روند درمان مهدی

مهدی مثل همه ی کودکان که به زنجیره امید اومدند، حالا با پیشرفت روند درمانش هر روز خنده های بیشتری روی لبش شکفته می شه، آرزوی هر مادری حال خیلی خوب فرزندشه، اما اینجا مادر بچه ها تنها این آرزو ندارند بلکه همه ی پزشکا و متخصصینی و پرستارهایی که هر لحظه با بچه ها کار می کنند این آرزو دارند، سلامتی و خنده ی از ته دل و همیشگی برای همه کودکان.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار