زنجیره امید

ماموریت پزشکی تیم دکتر ویولا و تیم ارتوپدی پزشکان داوطلب

با جراحی فوق تخصصی رایگان ۱۴ کودک بیمار به پایان رسید.

تاریخ: 1398/8/3

ماموریت پزشکی تیم دکتر ویولا و تیم ارتوپدی پزشکان داوطلب موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید با جراحی فوق تخصصی رایگان ۱۴ کودک بیمار به پایان رسید.
این جراحی های فوق تخصصی پس از برگزاری کلینیک و معاینه رایگان ۴۰ کودک بیمار،  در بیمارستان شریعتی با همراهی تیم فرانسوی توسط دکتر نبیان و دکتر مهرپور در هفته گذشته آغاز شد و در آخر هفته نیز در مرکز طبی کودکان با همراهی دکتر زرگر به پایان رسید.
 ۱۴ کودک بیمار تحت پوشش موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید با بیماری های ارتوپدی ستون فقرات و ارتوپدی عمومی توسط تیم دکتر ویولا و همراهی پزشکان فوق تخصصی ایرانی، جراحی شدند و این کودکان پس از جراحی توسط زنجیره امید ادامه مراحل درمان خود را نیز طی خواهند کرد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار