زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

برگزاری کلینیک دست پروفسور ولنتی

آخرین کلینیک پروفسور ولنتی در سال 95

تاریخ: 1395/12/14

به گزارش روابط عمومی زنجیره امید، این کلینیک در روز جمعه 13 اسفند 95در خانه اطفال زنجیره امید برگزار شد.
پروفسور فیلیپ ولنتی، رییس بخش جراحی اطفال مایو کلینیک پاریس و فوق تخصص دست با تیم پزشکی فرانسوی، و به همراه تیم پزشکی ایرانی به سرگروهی دکتر زرگر در کلینیک تخصصی زنجیره امید حضور داشتند.
تعداد 50 نفر از کودکان که با مشکلات شبکه براکیال مواجه بودند مورد معاینه قرار گرفتند .
طی معاینات انجام شده مقرر گردید که تعداد 19 نفر از آنها توسط پروفسور ولنتی و تیم همراشان طی روز های آینده جراحی شوند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

تغییر زندگی کودکان از طریق جراحی های تخصصی

کمیساریا با موسسه خیریه زنجیره امید در راستای حما...

مطالعه خبر

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از ایران

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

مطالعه خبر

قدردانی از همدردی در مراسم یادبود پرفسور کیوان مزدا

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

مطالعه خبر