زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی (عمومی) برگزار شد

تیم دکتر ویولا در کنار دکتر زرگر

تاریخ: 1398/7/29

🔸کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی (عمومی) برگزار شد.
دوشنبه ۲۹ مهر ماه و پس از کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی ستون فقرات که در صبح امروز برگزار شد، در نوبت عصر تیم دکتر ویولا در کنار دکتر زرگر در موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید به معاینه کودکان بیمار مبتلا به بیماری های ارتوپدی عمومی پرداختند.
🔆در این کلینیک بیش از ۲۵ کودک بیمار معاینه شدند که اکثرا مورد های بسیار پیچیده ارتوپدی بودند.
در پایان دو کلینیک ارتوپدی زنجیره امید و با معاینه مجموعا ۴۲ کودک بیمار در یک روز، بیش از ۱۴ نفر از کودکان در لیست جراحی های فوق تخصصی رایگان قرار گرفتند. 🔆لازم به ذکر است در سه روز آینده این جراحی های فوق تخصصی توسط تیم دکتر ویولا و فوق تخصصین داخل کشور، دکتر مهرپور، دکتر نبیان و دکتر زرگر در بیمارستان شریعتی و مرکز طبی کودکان انجام خواهد شد.


نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی توسط دکتر نبیان برگزار شد .

۲۰ کودک بیمار با مشکلات ارتوپدی معاینه شدند

مطالعه خبر

بازدید اعضای اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

از زنجیره امید، مرکز NICU و پروژه ی بیمارستان

مطالعه خبر

ماموریت پزشکی تیم دکتر ویولا و تیم ارتوپدی پزشکان داوطلب

با جراحی فوق تخصصی رایگان ۱۴ کودک بیمار به پایان ...

مطالعه خبر