زنجیره امید

Contact us

Tel & Address

Address: No.31- Fana Khosrow St.- Tajrish Sq.- Tehran

Tel: 22747681-021

Email: info@zanjirehomid.com

Latest News

Professor Keyvan Mazda Treated over 500 Children in Iran

درمان بیش از ده هزار و ششصد کودک و نوجوان زیر 18 ...

Read more

Zanjireh Omid Extends Condolences on the Passing of Professor Mazda

پروفسور کیوان مزدا از بزرگ‌ترین جراحان ارتوپدی در...

Read more