زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

دومین کلینیک ستون فقرات پروفسور کیوان مزدا در سال 95

کلینیک پروفسور مزدا در روز 13 آذر ماه 1395 مصادف با روز جهانی معلولین در خیریه زنجیره امید، برگزار شد

تاریخ: 1395/9/14

به گزارش روابط عمومی زنجیره امید، این کلینیک از صبح تا شامگاه روز شنبه 13 آذر ماه 95 با حضور پروفسور مزدا و تیم ایشان، با همکاری تیم ایرانی، در کلینیک ارتوپدی زنجیره برگزار شد.

در طول این روز تعداد 51 بیمار مورد معاینه قرار گرفتند و مقرر شد 17 نفر از بیماران، که 6 نفر از آنها  بیماران پیچیده ستون فقرات هستند، طی روزهای آینده توسط تیم های پزشکی ایرانی و فرانسوی داوطلب زنجیره امید به سرپرستی پروفسور مزدا بصورت رایگان جراحی شوند.

امید است که به یاری خدا سلامتی خود را بازیابند. 

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

آغاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی زنجیره امید

وزیر بهداشت بهداشت، نمایندگان مجلس، هنرمندان و خی...

مطالعه خبر