زنجیره امید

Zanjireh Omid Galleries

Latest News

La Chaîne de l'Espoir Directors Visited Zanjireh Omid Charity Institute

بازدید مدیران زنجیره امید فرانسه از زنجیره امید ا...

Read more

Appreciation for Your Attendance at Professor Keivan Mazda's Memorial Ceremony

قدردانی از همدردی و حضور در مراسم یادبود پرفسور ...

Read more

The Memorial Ceremony of Professor Keivan Mazda

The memorial service was held at Tehran Universit...

Read more